On October 22, 2020 the Polish Constitutional Court ruled on the abortion law. The ruling, that constituted a de facto ban on abortion, led to the biggest protests since the fall of communism. The protesters not only turned against the ruling of the Court, but also against the conservative government and the influence of the Catholic Church in the country. A cultural battle erupted on the streets of Poland, mostly led by young women. To jest wojna, they declared. This is war. Even when the biggest protests died down and the newsrooms turned away, they kept resisting. In his photo book Wojna Dutch writer and photographer Kris Oosting followed the protest movement for half a year from Warsaw, where the LGBT community was also heavily involved in the protests. This is his report. A testimony of young women leading a rebellion as well as an ode to a city that is always in transition.

On this website you can find a selection of photos and interviews from Wojna.

Click here to order the book through the Loolee website.

For questions and more information, contact kris@krisoosting.nl

//

Op 22 oktober 2020 sprak het Constitutioneel Hof in Polen zich uit over de abortuswet. De uitspraak, die een de facto verbod op abortus betekende, leidde de grootste protesten in sinds de val van het communisme. De demonstranten keerden zich niet alleen tegen de uitspraak van het Hof, maar ook tegen de conservatieve regering en de invloed van de katholieke kerk in het land. Er ontbrandde een cultuurstrijd in de straten, die vooral werd geleid door jonge vrouwen. To jest wojna, verklaarden ze zelf. Dit is oorlog. Ook nadat de grootste protesten uitdoofden en de camera’s wegdraaiden, bleef het verzet aanhouden. De Nederlandse schrijver en fotograaf Kris Oosting volgde de protestbeweging vanuit Warschau, waar ook de LGBT-gemeenschap, die de afgelopen jaren sterk onder druk staat in Polen, zich nadrukkelijk in de protesten mengde. Hij legde de roerige maanden vast in een fotoessay en interviewde demonstranten over hun drijfveren. Dit is zijn verslag van jonge vrouwen die een opstand leiden, in een stad die altijd in verandering is.

Op deze website vind je een selectie van foto’s en interviews uit Wojna.

Klik hier om het boek te bestellen via Uitgeverij Loolee.

Voor vragen en informatie, neem contact op met kris@krisoosting.nl